MVO-bijeenkomst 2012

Tussen ideaal en werkelijkheid

 Tussen ideaal en werkelijkheid - foto

Ga je bij de inkoop volledig uit van gecertificeerde biologische producten of gun je ook wat aan producenten in de streek? En als je kiest voor streekproducten, zijn die dan altijd leverbaar? Het zijn een paar van de dilemma’s die aan de orde kwamen tijdens de bijeenkomst over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op dinsdag 6 november. De bijeenkomst in Conferentiecentrum Samaya in Werkhoven werd georganiseerd door de Stuurgroep Bunnik Fairtrade.

Inleider en gastvrouw Karin Menken van Samaya liet zien dat een vegetarisch-biologische keuken, aandacht voor het milieu en ruimte voor ontwikkeling van medewerkers kunnen samengaan met een gezonde bedrijfsvoering. ‘We willen niet alleen denken vanuit overvloed, maar bewust omgaan met het goede dat we hebben’, was haar boodschap.

Huub van der Maat van Stichting Terecht Anders wees erop dat biologische teelt van appels en peren bedrijfsmatig moeilijk is. Consumenten zijn slechts bereid voor de meerkosten te betalen als ze zelf geloven in het principe. Als producent moet je het verhaal achter dat principe steeds weer vertellen. Het streven naar korte transportafstanden door elkaars streekproducten te verkopen wordt soms bemoeilijkt doordat geen constante aanvoer mogelijk is. De kleinschaligheid van producenten is dan een beperking.

Martin de Kruijf van Supermarkt Jumbo in Odijk schept zoveel mogelijk ruimte voor streekproducten, binnen de kaders van de landelijke Jumbo-organisatie. Die centrale organisatie geeft echter ook MVO richtlijnen aan. Zo worden aan de supermarkten doelen gesteld voor energiebesparing en worden de ritten van de Jumbo vrachtauto’s zo efficiënt mogelijk gepland. In de supermarkt in Odijk stijgt het aandeel biologisch vlees gestaag, wordt afval gescheiden en het stroomverbruik verlaagd. Onder andere door kritisch te kijken naar de verlichting en door koelingen ’s avonds af te dekken.

Kennis delen

Stichting Krachtig Krommerijn wil mensen en organisaties verbinden. ‘Ondernemingen kunnen soms iets betekenen voor andere organisaties’, zei Karin Schoonheim. Heeft een bedrijf een ruimte over, kan die misschien gebruikt worden door de kaartclub. Het is een vorm van Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap in de richting van non-profit organisaties die wel wat steun kunnen gebruiken. Krachtig Krommerijn wil die zaken in kaart brengen en de verbinding maken.

Tenslotte gaf Bert Koopmanschap, wethouder economische zaken van de gemeente Bunnik een reactie op de sprekers. Hij was onder de indruk van de vele activiteiten die op MVO-gebied gaande zijn. Stuurgroeplid Ted Strop – von Meijenfeldt leidde vervolgens de discussie, waarbij de behoefte bleek nog eens een avond te organiseren waarbij deskundigen op het gebied van MVO aan geïnteresseerden over hun ervaringen kunnen vertellen. In dat verband kondigde Karin Schoonheim aan dat Krachtig Krommerijn van plan is in februari 2013 een ‘beursvloer’ voor bedrijven te organiseren. Dat geeft de mogelijkheid nu nog onbekende kennis te delen.

Na afloop van het officiële gedeelte bleven de deelnemers zeker nog een uur lang in een geanimeerde sfeer napraten. De Stuurgroep Bunnik Fairtrade kijkt met tevredenheid terug op de avond. Het was een ontspannen als ook inhoudelijk sterke bijeenkomst. (Tekst en foto: Edward Mac Gillavry)

Op de foto v.l.n.r.: Karin Menken, Huub van der Maat, Karin Schoonheim, Bert Koopmanschap en Martin de Kruijf.