Campagne

De Campagne Bunnik Fairtrade heeft eind 2011 het certificaat Fairtrade Gemeente behaald, eind 2013 werd het herbevestigd. De verdere campagne is erop gericht dit certificaat te behouden. Daarvoor moet voldaan worden aan 6 criteria.

  1. De gemeente spreekt zich uit voor fairtrade. De raad en de afdelingen van de    gemeentelijke overheid steunen fairtrade en handelen hiernaar.
  2. De plaatselijke winkels verkopen fairtrade producten en de plaatselijke horeca serveert fairtrade producten.
  3. De lokale scholen, kerken en verenigingen en bedrijven gebruiken fairtrade producten.
  4.  Er is lokale media aandacht.
  5.  Er is een lokale werkgroep actief.
  6.  Er zijn initiatieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Klik op Fairtrade criteria voor de volledige tekst van de criteria

Voor het behalen van de titel Fairtrade Gemeente kende de campagne drie fases. De voorbereidingsfase waarin de organisatie werd opgezet en een Plan van Aanpak werd gemaakt (tot 1 november 2010). De uitvoeringsfase waarin alle doelgroepen werden benaderd, de inventarisatie werd uitgevoerd en een grote publiciteitsactie werd gehouden (tot 1 juni 2011). En de resultaatfase waarin het eindrapport werd geschreven, het certificaat werd behaald en een afsluitend evenement werd georganiseerd (tot 1 januari 2012).

In 2013 werd door het Bestuur van Stichting Bunnik Fairtrade een Projectplan opgesteld voor de hercertificatie. Er werd opnieuw geïnventariseerd bij de winkels, horeca, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  De rapportage aan de landelijke Fairtrade organisatie leidde eind 2013 tot de verlenging van het certificaat. Zie het Juryrapport 2013.