Projectplan 2019

Projectplan - Foto

Dit projectplan beschrijft de activiteiten van de campagne Bunnik Fairtrade voor het jaar 2019.

Het principe van Fairtrade producten

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. In Nederland is Stichting Max Havelaar eigenaar van het Fairtrade keurmerk. Fairtrade is gebaseerd op drie pijlers:

 1. Minimumprijs

Kopers die producten afnemen bij Fairtrade boerencoöperaties zijn verplicht een minimumprijs te betalen. Deze minimumprijs moet de boeren in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken. Deze handelsvoorwaarde is er om de boeren te beschermen wanneer de wereldmarktprijs daalt. Als de wereldmarktprijs lager is dan de minimumprijs, wordt tenminste de minimumprijs betaald. Als de wereldmarktprijs hoger is dan de minimumprijs, ontvangen de coöperaties uiteraard de hogere wereldmarktprijs. Het fungeert dus als vangnet dat zekerheid biedt.

 1. Fairtrade premie

Coöperaties ontvangen van hun afnemers een Fairtrade premie bovenop de prijs die zij betalen voor de producten. De boeren beslissen democratisch waar zij deze premie aan besteden. Het gaat hierbij vaak om bedrijfsontwikkeling voor de boeren, zoals verbetering van productiviteit, kwaliteit en infrastructuur. Voor arbeiders op plantages komt de Fairtrade premie ten goede aan gemeenschapsprojecten zoals onderwijs en gezondheidszorg.

 1. Sociale én milieucriteria

Ook de boeren en de coöperatie zelf moeten aan eisen voldoen. Fairtrade staat voor duurzame productie en ontwikkeling. De basis hiervoor is milieuvriendelijke teelt, respect voor arbeidsrechten en een transparante, democratische werkwijze in de boerencoöperaties.

Bunnik Fairtrade Gemeente

Het gaat om het bewerkstelligen van blijvende aandacht bij de Bunnikse inwoners voor het bevorderen van eerlijke handel en eerlijke producten. De organisatie van de campagne is in handen van de Stichting Bunnik Fairtrade, die een Bestuur heeft ingesteld om leiding te geven aan de campagne. Het heeft ertoe geleid dat eind 2011 de gemeente Bunnik de titel ‘Fairtrade Gemeente’ kreeg.

De activiteiten in Bunnik maken deel uit van een wereldwijde campagne die tot doel heeft de verkrijgbaarheid van fairtrade producten uit de derde wereld te vergroten en de consument te stimuleren om deze producten te kopen en te gebruiken. Dat gebeurt door op lokaal niveau te werken aan het verkrijgen (en behouden) van de titel. Op deze manier wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een duurzame wereld: fairtrade wil immers zeggen dat voldaan wordt aan eisen op het gebied van zowel ‘people’, ‘planet’ als ‘profit’.

Stichting Bunnik Fairtrade wil zich inzetten voor een aantal van de ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs). Deze mondiale agenda moet een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De agenda werd in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen. Doelstelling 12 in de SDGs is ‘verantwoorde consumptie en productie’ en sluit aan bij de kern van Fairtrade. Maar er zijn ook links met de doelstellingen 1 ‘geen armoede’, 10 ‘ongelijkheid verminderen’ en 11 ‘duurzame steden en gemeenschappen’.

Het verbreden van het draagvlak van Fairtrade heeft zich ook geuit in de benoeming van wethouder Erica Spil van de gemeente Bunnik tot Fairtrade Ambassadeur.

Doelstellingen

De campagne Bunnik Fairtrade heeft de volgende doelstellingen:

 • Inwoners, scholen, kerken, verenigingen, winkels, horeca en bedrijven in de gemeente Bunnik informeren over fairtrade en de campagne Bunnik Fairtrade;
 • Inwoners van de gemeente Bunnik en maatschappelijke organisaties stimuleren om meer fairtrade producten te kopen;
 • Winkeliers en bedrijven stimuleren om meer fairtrade producten in hun assortiment op te nemen.
 • Duurzaamheid. De Bunnikse campagne richt zich niet alleen op Fairtrade producten uit de derde wereld. De campagne stelt zich ook ten doel eerlijke producten in brede zin te bevorderen. Dat zijn producten die worden gemaakt en verhandeld met respect voor mens en natuur. Het kunnen ook producten uit Nederland zijn. Daarom verstrekt de campagne naast informatie over Fairtrade producten ook overzichten van duurzame-, biologische- en streekproducten die in de gemeente Bunnik te koop zijn.

Campagne Bunnik Fairtrade

Voor het jaar 2019 zijn de volgende activiteiten voorzien:

 • Deelname aan de Bunnik Fair van 1 juni om de breedte van het aanbod van fairtrade artikelen te laten zien. In de kraam staan voorbeelden van fairtrade artikelen en er worden informatieve folders uitgedeeld.
 • Met de gemeente Bunnik gesprekken voeren om te komen tot een manifestatie gericht op energiebesparing.
 • Met de Bunnikse Handel- en Industrie Kring (BHIK) gesprekken voeren om te komen tot een manifestatie gericht op duurzaamheid.
 • Medewerking blijven verlenen aan publicatie en stimulering van de Fairtrade Fietsroute Provincie Utrecht.
 • Heroriëntatie op de certificatie van Streekproducten.
 • Contacten met de centrale Fairtrade organisatie in Utrecht, de Provinciale Fairtrade organisatie en de lokale Fairtrade organisaties, zoals Houten, Nieuwegein, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug.
 • Jureren van scholen, kerken en andere instellingen voor het behalen van het Fairtrade certificaat.
 • Publicaties in de lokale pers en op de website wanneer daar aanleiding toe is.

Inzet communicatiemiddelen

Website Bunnik Fairtrade

De eigen website http://www.bunnikfairtrade.nl die begin 2011 is gelanceerd. Het actueel houden van de website en het publiceren van nieuwsberichten.

Website Fairtrade Gemeenten

Publiceren van Bunnikse berichten en evenementen op de landelijke website http://www.fairtradegemeenten.nl

Folder

Informatie over scholen, kerken, verenigingen, winkels, horeca en bedrijven die voldoen aan Fairtrade criteria, maar ook informatie over duurzame-, biologische- en streekproducten.

Publiciteit

Manifestaties zoals Bunnik Fair en andere manifestaties worden ondersteund door artikelen in de lokale weekbladen. De artikelen worden bovendien gepubliceerd op de website en van daar gepost naar de sociale media Facebook en Twitter.

Juni 2019