Projectplan 2018

Projectplan - Foto

Projectplan Campagne Bunnik Fairtrade 2018

Dit projectplan beschrijft de activiteiten van de campagne Bunnik Fairtrade voor het jaar 2018.

Bunnik Fairtrade Gemeente

Het gaat om het bewerkstelligen van blijvende aandacht bij de Bunnikse inwoners voor het bevorderen van eerlijke handel en eerlijke producten. De organisatie van de campagne is in handen van de Stichting Bunnik Fairtrade, die een Bestuur heeft ingesteld om leiding te geven aan de campagne. Het heeft ertoe geleid dat eind 2011 de gemeente Bunnik de titel ‘Fairtrade Gemeente’ kreeg.

De activiteiten in Bunnik maken deel uit van een wereldwijde campagne die tot doel heeft de verkrijgbaarheid van fairtrade producten uit de derde wereld te vergroten en de consument te stimuleren om deze producten te kopen en te gebruiken. Dat gebeurt door op lokaal niveau te werken aan het verkrijgen (en behouden) van de titel. Op deze manier wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een duurzame wereld: fairtrade wil immers zeggen dat voldaan wordt aan eisen op het gebied van zowel ‘people’, ‘planet’ als ‘profit’.

Doelstellingen
De campagne Bunnik Fairtrade heeft de volgende doelstellingen:

 • Inwoners, scholen, kerken, verenigingen, winkels, horeca en bedrijven in de gemeente Bunnik informeren over fairtrade en de campagne Bunnik Fairtrade;
 • Inwoners van de gemeente Bunnik en maatschappelijke organisaties stimuleren om meer fairtrade producten te kopen;
 • Winkeliers en bedrijven stimuleren om meer fairtrade producten in hun assortiment op te nemen.
 • Duurzaamheid. De Bunnikse campagne richt zich niet alleen op Fairtrade producten uit de derde wereld. De campagne stelt zich ook ten doel eerlijke producten in brede zin te bevorderen. Dat zijn producten die worden gemaakt en verhandeld met respect voor mens en natuur. Het kunnen ook producten uit Nederland zijn. Daarom verstrekt de campagne naast informatie over Fairtrade producten ook overzichten van duurzame-, biologische- en streekproducten die in de gemeente Bunnik te koop zijn.

Campagne Bunnik Fairtrade

Voor het jaar 2018 zijn de volgende activiteiten voorzien:

 • Deelname aan de Bunnik Fair van 2 juni om de breedte van het aanbod van fairtrade artikelen te laten zien. In de kraam staan voorbeelden van fairtrade artikelen en er worden informatieve folders uitgedeeld.
 • Met de gemeente Bunnik gesprekken voeren om te komen tot een manifestatie gericht op energiebesparing.
 • Medewerking blijven verlenen aan publicatie en stimulering van de Fairtrade Fietsroute Provincie Utrecht.
 • Heroriëntatie op de certificatie van Streekproducten.
 • Contacten met de centrale Fairtrade organisatie in Utrecht, de Provinciale Fairtrade organisatie en de lokale Fairtrade organisaties, zoals Houten, Nieuwegein, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug.
 • Jureren van scholen, kerken en andere instellingen voor het behalen van het Fairtrade certificaat.
 • Publicaties in de lokale pers en op de website wanneer daar aanleiding toe is.

Inzet communicatiemiddelen

Website Bunnik Fairtrade
De eigen website http://www.bunnikfairtrade.nl die begin 2011 is gelanceerd. Het actueel houden van de website en het publiceren van nieuwsberichten.

Website Fairtrade Gemeenten
Publiceren van Bunnikse berichten en evenementen op de landelijke website http://www.fairtradegemeenten.nl

Folder
Informatie over scholen, kerken, verenigingen, winkels, horeca en bedrijven die voldoen aan Fairtrade criteria, maar ook informatie over duurzame-, biologische- en streekproducten.

Publiciteit
Manifestaties zoals Bunnik Fair en andere manifestaties worden ondersteund door artikelen in de lokale weekbladen. De artikelen worden bovendien gepubliceerd op de website en van daar gepost naar de sociale media Facebook en Twitter.

Mei 2018

 

 

 

 

Advertenties