Financiële gegevens

  • Ons rekeningnummer is NL50TRIO0784911789 t.n.v. Stichting Bunnik Fairtrade te Bunnik.
  • De Stichting heeft sinds 13 december 2013 de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  • Het RSIN-nummer van de Stichting is 853528858.
  • Stichting Bunnik Fairtrade is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 59498234.

Financiële gegevens

Bekijk de jaarrekeningen
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021