Fairtrade criteria

Criteria Fairtrade Gemeente

Criterium 1:  De lokale werkgroep

Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven neemt om de titel te behalen. Nadien zorgt de groep dat de gemeente deze titel behoudt.

Indicatoren

 • Er is een lokale werkgroep actief
 • De werkgroep heeft een werkplan ontwikkeld voor de campagne
 • De werkgroep houdt de lokale campagnepagina up-to-date
 • De gemeente neemt zitting in of steunt de werkgroep

Criterium 2:  De Gemeente spreekt zich uit vóór fairtrade

Het gemeentebestuur spreekt zich uit vóór fairtrade. De gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen verwoorden fairtrade in hun beleid en handelen hiernaar.

Indicatoren

 • De gemeente heeft zich via een raadsbesluit of een door de raad aangenomen motie uitgesproken om zich in te zetten voor de campagne. De werkgroep beschikt over dit raadsbesluit of een collegeprogramma waaruit dit blijkt.
 • 60% van het totale volume koffie en/of thee die aangeschaft is door de gemeente, voldoet aan de criteria van eerlijke handel. De gemeente heeft zich met een raadsbesluit  uitgesproken om binnen vijf jaar 100%  koffie en/of thee aan deze criteria te laten voldoen.
 • In de kantine van de gemeente worden minstens vier eerlijke producten aangeboden.
 • In het aanbestedingsbeleid van de gemeente zijn de normen van fairtrade (FLO/WFTO) opgenomen. Dit is terug te vinden in de preselectie documenten en het bestek van de relevante aanbestedingen als catering en bedrijfskleding.
 • De werkgroep kan aantonen dat via de interne en externe communicatiemiddelen van de gemeente bekendheid wordt gegeven aan de campagne, zodat alle medewerkers van de gemeente maar ook alle inwoners van de gemeente op de hoogte zijn van het streven om Fairtrade Gemeente te worden.
 • De gemeente levert praktisch of financieel een bijdrage aan de campagne.

 Criterium 3:  Fairtrade is zichtbaar beschikbaar in winkels en  horeca

In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten duidelijk zichtbaar verkocht. Daarnaast serveren de horecazaken fairtrade producten en informeren zij de klant hierover.

 1. Aantal winkels per branche

Een gemeente met 10.000 tot 30.000 inwoners (Bunnik) zal per branche het volgende aantal  winkels en horecazaken moeten hebben om aan het fairtrade criterium te voldoen:

 • 3 Supermarkten
 • 2 Giftshops /huishoudelijke zaken
 • 1 Wereldwinkel of fairtrade winkel
 • 1 Vrije tijd en recreatie
 • 2 Horeca
 • 1 Overige  branches

 2. Aantal verschillende fairtrade producten per branche

A.  Supermarktbranche (incl. natuurvoedingsbranche) 

De winkel dient zowel fairtrade producten te verkopen op de versafdeling, in het thee- en koffieschap en bij de overige kruidenierswaren. Zie hieronder hoeveel producten dit zijn per afdeling/schap.

 • Versafdeling: Minimaal 2 verschillende producten (denk aan ananas, banaan, mango, sinaasappel, etc.)
 • Koffie- en theeschap: Minimaal 4 verschillende producten (denk aan thee, koffie, rietsuiker)
 • “Overige in kruidenierswarenafdeling” (verpakte, niet verse kruidenierswaren): minimaal 4 verschillende producten, opgedeeld over de verschillende schappen:
 •      –  Ontbijtschap: denk aan hagelslag, honing, chocopasta
 •      –  Internationale straat (rijst, pasta’s e.d.): denk aan rijst, noedels
 •      –  Bier & frisdrank: denk aan sappen
 •      –  Snoepafdeling: denk aan chocoladerepen, snoepjes

 B  Giftshops /huishoudelijke zaken

Deze winkels dienen minstens 4 verschillende fairtrade producten te verkopen.

C.  Wereldwinkel / fairtradewinkel

Winkels waarvan meer dan 60% van de omzet uit fairtrade gecertificeerde producten bestaat, kunnen de plaats die de titel Fairtrade Gemeente wil behalen, bonuspunten opleveren.

Deze winkels krijgen een status aparte in de campagne. Zij tellen mee als ze duidelijk communiceren dat zij een Fair assortiment hebben en de communicatiemiddelen van de campagne inzetten.

D. Vrije tijd en recreatie

Deze winkels dienen minstens 2 verschillende fairtrade producten te verkopen.

E. Horeca

 • Café’s : minimaal 2 dranken op de kaart zijn fairtrade (wijn, bier, koffie, thee, etc).  De café’s tonen dat zij deelnemen aan de campagne.
 • Restaurants : minimaal 2 gerechten hebben fairtrade ingrediënten en er  worden minimaal 2 dranken fairtrade aangeboden. Dit staat ook op de kaart vermeld.

F.  Overige branches

Onder deze categorie vallen alle andere winkels die fairtrade producten verkopen, zoals: kledingwinkels, slijterijen, hout- of papierhandels, bloemenwinkels, tuincentra , viswinkels, etc..

De winkels in deze categorie dienen minimaal 2 verschillende fairtrade producten te verkopen.

Criterium 4:  Kennis over en gebruik van fairtrade bij bedrijven en                       maatschappelijke organisaties groeit

Lokale organisaties, bedrijven en groothandels kopen en gebruiken fairtrade producten.

Binnen dit criterium maken we een onderscheid tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Met (lokale) maatschappelijke organisaties bedoelen we o.a. scholen, sportverenigingen en geloofsgemeenschappen. Onder lokale bedrijven verstaan we o.a. kantoren, leveranciers, ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). Gemeentelijke instellingen vallen niet onder deze categorie. De gemeente Bunnik zal minimaal 2 bedrijven en 4 maatschappelijke organisaties moeten hebben die fairtrade producten gebruiken.

Indicatoren

 • Bedrijven en organisaties kunnen aantonen dat zij eerlijke producten inkopen en gebruiken.
 • Bedrijven en organisaties gebruiken minimaal fairtrade koffie en thee, en bij voorkeur ook andere producten, zoals fruit en zoetwaren in de kantine en bijvoorbeeld fairtrade kerstpakketten.
 • Op hun website, in hun bedrijfsblad of via andere communicatiekanalen geeft het bedrijf of organisatie aan dat zij fairtrade producten gebruiken.

Criterium 5:  Media-aandacht

Er wordt een strategie ontwikkeld om de campagne langdurig in het nieuws te houden. Daarnaast wordt er een evenement georganiseerd waarbij het publiek bij de campagne betrokken raakt.

 Indicatoren

 • Er is een knipselmap met een verzameling van artikelen of bijdragen aan radio of televisie. Er zijn minimaal 6 inhoudelijke artikelen verschenen of optredens in de media geweest.
 • Er bestaat een communicatieplan waarin staat: wat, wordt aan wie, waar en wanneer, op welke wijze gecommuniceerd.
 •  Het publiciteitsevenement heeft plaatsgevonden.
 • De werkgroep zorgt ervoor dat hun eigen gemeente-pagina op www.fairtradegemeenten.nl  altijd up-to-date is. Daarnaast wijst de werkgroep inwoners van de gemeente, maar ook media erop dat ze hier informatie kunnen vinden welke bedrijven, winkels en organisaties er in hun gemeente meedoen aan de campagne.

Criterium 6:  MVO

De werkgroep zorgt er voor, door initiatieven te nemen, dat bedrijven of organisaties Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in hun eigen bedrijfsvoering gaan opnemen. Van de initiatieven die in deze handleiding worden aangereikt als mogelijkheden, wordt er één uitgewerkt. Een andere mogelijkheid is dat er een vergelijkbaar initiatief wordt opgestart.

 Opties

 1. De gemeente heeft  2 winkels die producten verkopen die diverse wereldproblemen  bestrijden, zoals het uitsterven van vissoorten, het grootschalig kappen van bossen en  kinderarbeid.  Keurmerken in dit verband zijn o.a. MSC voor vis, FSC voor hout en      papier en Made-by en Fairwear voor arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie.
 2. De werkgroep stimuleert 4 bedrijven of winkels met andere duurzame initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat groene stroom gebruikt, of een ontwikkelingsproject ondersteunt, of een bedrijf dat heel bewust EKO-producten gebruikt.
 3. De werkgroep stimuleert  bedrijven om in microkrediet te gaan beleggen. De organisatie Oicocredit kan hier informatie over geven.
 4. De werkgroep organiseert een debattenreeks over MVO.
 5. De werkgroep ontwikkelt een eigen MVO-award die jaarlijks uitgereikt wordt aan een organisatie of bedrijf dat het beste laat zien dat winst maken en duurzaam werken  goed kan samengaan.
 6. De werkgroep stimuleert manieren om klimaatvriendelijk- of neutraal te werken.
 7. Bedenk je eigen initiatief.